Anasayfa / Genel / Yüzbinlerce Mühendis İşsiz Kalma İle Karşı Karşıya
shutterstock_199369976-750x375

Yüzbinlerce Mühendis İşsiz Kalma İle Karşı Karşıya

Son zamanda Suriyelilere vatandaşlık verilmesi tartışmalarıyle ilgili yeni bir sorun daha ortaya çıktı. Haber ajanslarında  yer alan bilgilere göre Uluslararası İşgücü Kanun Tasarısı ile yabancı mimar ve mühendisler, hiçbir yetkilerini kanıtlamadan, beyanlarına dayalı istihdam edilebilecek. 

TMMOB’dan ve İmo’dan da bu konuda açıklamalar geldi.

MÜHENDİS, MİMAR VE ŞEHİR PLANCISININ
MÜLTECİ HALİNE GETİRİLMESİNİ KABUL ETMEYECEĞİZ

Uluslararası İşgücü Kanun Tasarısı Salı günü Meclis`te görüşülecek.

Bu tasarı kanunlaşırsa:
-Yabacı mühendis, mimar ve şehir plancıda mesleki yetkinlik aranmayacak.
-T.C. vatandaşları için istenen koşullar yabancılardan istenmeyecek.
-Hizmet sunumunda yabancılara öncelik verilecek.
-Yabancı şirketlerin ülkemizde çalıştıracakları elemanların mühendis mimar ve şehir plancısı oldukları bile araştırılmayacak.
-İşsizlik artacak ve düşük ücretle çalışılacak.
-Mesleki nitelik yok olacak, hak kayıpları yaşanacak.
-Ülkemiz sahte mühendis, mimar ve şehir plancısı ile dolacak.
-Mühendislik, mimarlık ve şehir plancılığı hizmetlerinde kalite düşecek.
-Formalite haline getirilen hizmet sunumunda formalite bile aranmayacak
-Her yıl aramıza yeni katılan 51.000 genç mühendis, mimar ve şehir plancı işsiz kalacak.
-Yaşanacak depremlerde ortaya çıkacak yeni yıkım ve ölümlerin
sorumlusu bu yasayı çıkaranlar olacaktır.

AÇIKÇASI HER TÜRLÜ DENETİMDEN UZAK BİR HİZMET SUNUM ALANI OLUŞACAK.
BU YASA TASARISINA KARŞI ÇIKILMALIDIR….

TMMOB İMO Yönetim Kurulu Başkanı

Cemal Gökçe

ÜLKEMİZİN SÖMÜRGE, MESLEK MENSUPLARININ MÜLTECİ
HALİNE GETİRİLMESİNE RAZI OLMAYACAĞIZ

28 Haziran 2016 tarihinde TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu’nda “ULUSLARARASI İŞGÜCÜ KANUN TASARISI” görüşülmüş ve hükümetçe teklif edilen tasarı aynen kabul edilmiştir.

Komisyonda kabul edilen yasa tasarısı, ülkemize büyük bir yük getirirken birçok akademik meslek disiplininin yanı sıra mühendis, mimar ve şehir plancılarını kendi ülkesinde yabancı saymaktadır.

Yasa tasarısı, akademik ve mesleki yeterliliğini kanıtlamayan yabancıyı nitelikli işgücü, kanıtlayan ülke vatandaşını ara eleman konumuna getirmektedir. Yabancıya bağımsız çalışma izni veren tasarı, ülke vatandaşının serbest çalışma hakkını ise elinden alarak yabancıların yanında düşük ücretli çalışan konumuna getirmektedir.

Siyasal iktidarın TMMOB Yasası’nda yapacağı değişiklikle ülkemiz kapıları akademik ve mesleki yeterliliği kanıtlanmamış yabancı mühendis, mimar ve şehir plancılarına sonuna kadar açılmaktadır!

Oysa, ülkemizde mühendis, mimar ve şehir plancılarının büyük bir kısmı işsizdir ya da meslek dışı işte çalışmaktadır.

Egemen devlet olgusu, uluslararası hukukta karşılılık ilkesi üzerinden ilişki kurar. Hiç bir ülke tek taraflı olarak kendi vatandaşı aleyhine taviz vermez. Ancak, siyasal iktidar, tek bir ülke lehine değil, dünyadaki 191 ülkenin sermayesi lehine kendi vatandaşının aleyhine yasa hazırlamıştır.

Gelişmiş ülkeler, ülkemiz insanına turist olarak vize dahi vermezken, tüm dünya ülke vatandaşları hiçbir denetim ve kontrole tabi olmaksızın ülkemize gelecekler ve beyana dayalı meslek icra edebileceklerdir.

Kimsenin gitmek istemediği Suudi Arabistan bile, ülkemiz mühendis, mimar ve şehir plancılarına ülkelerine girişte sınav uygularken, Türkiye’de Suudi mühendis, mimar ve şehir plancıları diploma denkliğine ve mesleki yeterliliğe tabi olmayacaktır. Suudi Arabistan sadece bir örnektir.

Ülke vatandaşı olan mühendis, mimar ve şehir plancılarını uluslararası sermayeye teslim etmeye çalışan siyasal iktidar anayasal suç işlemeye hazırlanmaktadır.

Bu yasa tasarısı,

  1. Hizmet sunumunda vatandaşa değil yabancıya öncelik veren,
  2. Vatandaşı için aradığı koşulları yabancıdan istemeyen,
  3. Mühendislik, mimarlık, hekimlik vb. hizmetlerde yabancılarda akademik ve mesleki yeterlilik aramayan,
  4. Ülkemizde işsizlik oranının yüksek olduğu üniversite mezunlarını görmek yerine, yabancı şirketlerin ülkeye getireceği -mühendis, mimar, şehir plancısı olduğunu dahi bilmediğimiz- kontrol edilmeyen beyana dayalı mühendis ve mimarların istihdamına olanak veren,
  5. Vergi ödemelerine gerek olmaksızın, yabancıların uzaktan (ülkeye gelmeden) hizmet sunmasını sağlayan,
  6. Yabancıların serbest meslek mensubu olarak kendi ad ve namlarına kolayca hizmet sunmalarının önünü açarak kendi vatandaşı aleyhine haksız rekabet ortamı yaratan,
  7. Yabancılara, nitelikleri bir yana, çalışma ve ikamet izni dahi almalarına gerek kalmaksızın muafiyet tanıyan,
  8. Kamu yararına dernek ve vergi muafiyeti olan vakıflarda yabancılara çalışma iznine tabi olmadan çalışma hakkı veren,
  9. Ar-Ge ve Serbest Bölgeler konusunda özel hüküm getiren,

bir niteliğe sahiptir.

Hazırladıkları yasayla akademik ve mesleki yeterliliği olmayan mühendis, mimar ve şehir plancıları ülkemizde meslek icra edecekler ve denetimden muaf olacaklardır!

Yabancı bir üniversiteden mezun yurttaşımız ülkemizde çalışacağı zaman her türlü denetimden geçecekken, aynı üniversiteden mezun yabancı ülke vatandaşı ülkemize hiçbir denetimden geçmeden girecektir.

Meclis’e sunulan yasa taslağı, denetimsiz bir sermaye akışı ve denetimsiz bir hizmet sunumunu yasalaştırmak anlamına gelmektedir.

Biz, yabancıların çalışma izni konusunda değişiklik yapan bu tasarının Meclis gündeminden çekilmesini istiyoruz.

Kendi ülkesinde yabancı konumuna getirilen mühendis, mimar ve şehir plancıları, yurttaşlık haklarını elinden almak isteyenlere “dur!” diyecektir.

Mühendisini, mimarını, şehir plancısını gözden çıkaranlar bilmelidirler ki, bu ülkenin mühendis, mimar ve şehir plancıları da kendilerini gözden çıkaracaktır.

Emin Koramaz
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı

Milletvekili Barış Yarkadaşın bu kanun ile ilgili Mecliste yapmış olduğu eleştiri metni:

Yarkadaş, “Tasarı mühendis ve mimarları düşük ücrete ve işsizliğe terk edecek. Yüzbinlerce işsizin bulunduğu sektöre yenileri eklenecek” ifadelerinde bulundu.

BENZERİ GÖRÜLMEMİŞ BİR UYGULAMA

TBMM Genel Kurulunda  gelmesi beklenen Uluslararası İşgücü Kanun Tasarısı ile ilgili değerlendirmeler yapan CHP’li Yarkadaş, “Bu uygulamanın dünyada eşi, benzeri yok. Yabancı mimar ve mühendislerin diplomaları bile sorgulanamayacak, beyanları doğrultusunda kabul edilecek mesleki yeterlilikleri yoluyla tüm çalışmaları üstlenebilir hale gelecekler” dedi.

TMMOB YASASI BY-PASS EDİLİYOR

Tasarıyla, TMMOB yasasının yabancı mühendis ve mimarların Türkiye’de çalışabilmelerini öngören maddelerin de ortadan kaldırılacağını açıklayan Yarkadaş; yabancı mühendis ve mimarlarla ilgili denetim yapılamayacak. Gerekli koşulları sağladığını beyan eden yabancı mimar ve mühendisler istedikleri işleri üstlenebilecekler. Proje bazlı dahi çalışacaklar. Tasarı yasalaştığında bilimsel ve hukuksal hiçbir ölçüt aranmaksızın mühendislik ve mimarlık hizmetini tek taraflı olarak tüm dünya ülkelerine açan tek ülke olacaktır. Mühendis ve mimarlarımız kendi ülkesinde kaybına uğrayacak ve
kendi vatandaşı aleyhine bir düzenleme yapan ilk ülke olarak tarihe geçeceğiz şeklinde konuştu.

‘MESLEK ODALARININ GÖRÜŞÜ ALINMADAN KANUN ÇIKARILIYOR’

Tasarının gündeme gelişinde, TBMM’de komisyon aşaması (Sağlık, Aile , Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu) veya öncesinde meslek odalarından tek bir görüş dahi alınmadığını bildiren Yarkadaş, “TMMOB yasasında değişikliğe gidiliyor ve ne acıdır ki; tasarının hazırlık aşaması ve komisyon aşamasında meslek odalarından tek bir görüş alınmıyor. Bu klasik bir AKP anlayışıdır, ben yaptım oldu anlayışıdır. Bunu kabul etmemiz mümkün değildir” dedi.

(https://www.gercekgundem.com/siyaset/219389/yuzbinlerce-muhendis-issizlige-terk-edilecek)

Hakkında Muhendis

Muhendis
Betonarme.Net Kurucusu | İnşaat Mühendisi

Ayrıca bakınız

0863d28ce327f5a41e3cd1c12747281e

ARTIK SERALARDA YAPI DENETİMLERDE

Her yıl Antalya da meydana gelen fırtına ve hortumlar birçok serada ağır tahribat meydana getiriyor …

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir